Långängsstrand

Just nu pågår ett omfattande renoveringsarbete på vår anläggning i Långängsstrand, Danderyd.

På gång just nu

  • Just nu är det viss risk för lukt i Långängsstrand på grund av att ett aggregat har havererat.
  • Betongarbete och installation av luckor pågår. Arbetet beräknas vara klart sista maj 2017. Betongarbetena kan ge upphov till viss lukt och ljud.
  • Under februari och mars kan kvällsarbete fram till klockan 19.00 förekomma.
  • Mer lastbilstrafik än vanligt kan förekomma under betongarbetet.

Luktstörningar

Att helt undvika luktstörningar är tyvärr inte möjligt i och med omfattningen och arten av de arbeten som pågår, men vi gör allt vi kan för att minska dessa.

Vi arbetar aktivt med flera åtgärder för att i möjligaste mån undvika luktstörningar. Exempel på åtgärder är ökat fokus på att bibehålla undertryck i anläggningen, användning av friskluftsmasker i den mån det är möjligt för att undvika separat ventilation och användning av portabel luktreningsanläggning vid tillfällen då separat ventilation är nödvändig.

 

Långängsstrand är den anläggning där det samlade flödet av avloppsvatten från fastlandet leds via en dykartunnel till Spisen på Lidingö.

Den invändiga renoveringen innefattar bland annat byte och modernisering av mekanisk utrustning. Efter renoveringen ska hela pumpstationen vara automatiserad och kunna fjärrstyras från Käppalaverket.

Utvändigt kommer byggnadens tätskikt att renoveras, vilket innebär att den befintliga vegetationen tas bort och ett nytt tätskikt läggs på. Ett nytt så kallat sedumtak byggs därefter upp och staket sätts upp runt området.

Anlitade entreprenörer är Goodtech Environment AB och Rydbergs Bygg AB.

Renoveringen av Långängsstrand startade i september 2015 och beräknas vara färdig sommaren 2017.

Frågor och mer information

Följ projektet här på webbplatsen. Om du har frågor är du välkommen att mejla till kappala@kappala.se eller ringa vår växel på telefon 08-766 67 00.

Anläggning Långängstrand
Anläggningen i Långängsstrand sett utifrån. Klicka på bilden för större format.

Skärgård

Utökad verksamhet i Käppalaförbundet

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier