Långängsstrand

Just nu pågår ett omfattande renoveringsarbete på vår anläggning i Långängsstrand, Danderyd.

På gång just nu 

Renoveringsarbetet är avslutat. 

Bakgrund

Långängsstrand är den anläggning där det samlade flödet av avloppsvatten från fastlandet leds via en dykartunnel till Spisen på Lidingö.

Den invändiga renoveringen innefattade bland annat byte och modernisering av mekanisk utrustning. När renoveringen är avslutad ska hela pumpstationen vara automatiserad och kunna fjärrstyras från Käppalaverket.

Utvändigt har byggnadens tätskikt renoverats, vilket innebär att den befintliga vegetationen togs bort och ett nytt tätskikt har lagts på. Ett nytt så kallat sedumtak har byggts upp och ett staket har satts upp runt området.

Anlitade entreprenörer är Goodtech Environment AB och Rydbergs Bygg AB.

Renoveringen av Långängsstrand startade i september 2015 och avslutades i början av 2019.

Luktstörningar

Att helt undvika luktstörningar är tyvärr inte möjligt i och med omfattningen och arten av de arbeten som pågår, men vi gör allt vi kan för att minska dessa.

Vi arbetar aktivt med flera åtgärder för att i möjligaste mån undvika luktstörningar. Exempel på åtgärder är ökat fokus på att bibehålla undertryck i anläggningen, användning av friskluftsmasker i den mån det är möjligt för att undvika separat ventilation och användning av portabel luktreningsanläggning vid tillfällen då separat ventilation är nödvändig.

Frågor och mer information

Följ projektet här på webbplatsen. Om du har frågor är du välkommen att mejla till kappala@kappala.se eller ringa vår växel på telefon 08-766 67 00.

Anläggning Långängstrand
Anläggningen i Långängsstrand sett utifrån. Klicka på bilden för större format.

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier