Renovering av yttre anläggningar

Käppalaförbundet äger en tunnel som sträcker sig från Arlanda ner till Käppalaverket på Lidingö. Vattnet rinner till största delen med självfall eftersom tunneln lutar med en promilles lutning. Vattnet lyfts vid tre punkter: i Antuna, i Edsberg samt vid Käppalaverket. Dessutom finns ett sänke under Värtan.

 

Käppalaverkets avloppstunnel

Käppalaverkets upptagningsområde. Den röda linjen visar Käppalaförbundets avloppsnät som består av tunnlar och avloppsrör. Klicka på bilden för större format.

Under 2012-2013 genomfördes en inventering av samtliga anläggningar längs med tunneln. Inventeringen visade att anläggningarna är slitna och i behov av modernisering. De byggdes på 1960-talet, därefter har endast löpande underhåll och mindre moderniseringar skett. Käppalaförbundet har nu initierat ett antal investeringsprojekt för att renovera dessa anläggningar.

Just nu bygger vi om vår anläggning i:

 

Följ projekten här på webbplatsen. Om du har frågor är du välkommen att mejla till kappala@kappala.se eller ringa vår växel på telefon 08-766 67 00.

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier