Ny byggnad för luktreningsutrustning på nordvästra Lidingö

Just nu bygger vi en ny byggnad för luktreningsutrustning vid vår anläggning i Spisen på nordvästra Lidingö.

I Spisen på nordvästra Lidingö har Käppalaförbundet en servicebyggnad/ventilationspunkt. Dit förs det samlade flödet av allt avloppsvatten från Käppalaförbundets medlemskommuner i norrort och härifrån leds det sedan vidare i avloppstunneln under Lidingö och fram till Käppalaverket.

Spisenanläggningens nuvarande luktreningsutrustning installerades 2015. Då utrymmet i den befintliga anläggningen är trångt har luktreningen behövt stängas av vid de tillfällen då förbundet har utfört underhållsarbeten i anläggningen, vilket har lett till lokal luktstörning.

För att undvika detta i framtiden bygger förbundet nu en ny byggnad i anslutning till befintlig anläggning. När den nya byggnaden är klar kommer luktreningsutrustningen att flyttas dit. På så sätt kan luktreningen vara igång kontinuerligt, även i samband med underhållsarbeten, och luktstörningar kan undvikas.

Tidplan

Bygget påbörjas i april 2019 och är beräknat att vara klart under sommaren 2019.

Arbetet förväntas inte ge upphov till störningar.

Frågor och mer information

Följ projektet på webbplatsen. Om du har frågor är du välkommen att mejla till kappala@kappala.se eller ringa vår växel på telefon 08-766 67 00.

Logotyp Käppalaverket 50 år

Käppalaverket 50 år

I år är det 50 år sedan Käppalaverket togs i drift för första gången. Det uppmärksammar vi med en faktaserie om verket. Häng med och lär dig mer om ett av Sveriges största avloppsreningsverk.
Käppalaverket 50 år

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier