Anmälan om etablering av mellanlager för slam i Upplands-Bro

Käppalaförbundet har lämnat in en anmälan om etablering av mellanlager för slam på fastigheten Håbo Häradsallmänning 1:1. Anmälan avser mellanlagring av annat avfall än farligt avfall enligt 9 kap 6 § miljöbalken (kod 90.40).

Här kan du läsa anmälan. (pdf-fil, öppnas i ny flik)

Kompletteringshandlingar finns i detta ärende. Kontakta Käppalaförbundet på telefon 08-766 67 00 eller via mejl kappala@kappala.se om du vill få anmälan och/eller kompletteringshandlingarna hemskickade.

Upplands-Bro kommun har fattat beslut om slamlager

Bygg- och miljönämnden i Upplands-Bro kommun beslutade vid sitt möte den 2 februari 2017 att meddela positivt förhandsbesked enligt plan- och bygglagen till Käppalaförbundet avseende nybyggnad av slamlager på fastigheten Håbo Häradsallmänning S:1. Nämnden beslutade på samma möte med stöd av miljöbalken att förelägga Käppalaförbundet om ett antal försiktighetsmått som ska gälla för mellanlagring av slam.

Käppalaförbundet kommer nu att analysera kommunens beslut och de krav som ställs samt avvakta att beslutet vinner laga kraft.

Länk till kommunens beslut. (Länken öppnas i nytt fönster)

Vad händer nu?

Beslutet från Upplands-Bro har överklagats till Länsstyrelsen

I juli 2019 beslutade Länsstyrelsen att avslå överklagan. 

Länsstyrelsens beslut har överklagats till mark- och miljödomstolen.

Mer information om slam.

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier