Tömning och inspektion av rötkammaren

Förbundets två äldre rötkammare behöver underhållas. Under våren och sommaren tömdes en av rötkamrarna på slam. Därefter inspekterades den för att man ska kunna bedöma hur stort underhållsbehovet är. Läs om hur tömningen och inspektionen av den 32 meter djupa och 9 000 kubikmeter stora rötkammaren gick till.

Käppalaförbundets rötkammare är både djupa, cirka 32 meter, och stora, cirka 9 000 kubikmeter så tömnings- och inspektionsarbetet har varit omfattande.

Tömningsarbetet började med att det mesta av slammet i den gamla rötkammaren, R100, pumpades över till den nybyggda rötkammaren, R300, i samband med att den driftsattes. Därefter öppnades R100, vilket bara kan ske uppifrån genom att rötkammarens lock tas bort.

För att få bort det kvarvarande slammet tog man hjälp av en sugbil. Rötkammaren fylldes med vatten så att slammet, som är lättare än vatten, skulle flyta upp. Därefter åkte en dykare ner i en hisskorg som styrdes av en kranbil. Dykaren höll i själva sugmunstycket medan sugbilen sög upp slammet. Slammet lastades sedan om till containrar och transporterades iväg från verket till RagnSells anläggning Högbytorp i Upplands-Bro.

Förutom sugbil användes också verkets ordinarie pumpar för att få bort en del av slammet. Tömnings- och renspolningsarbetet startade i april och pågick fram till slutet av juli.

Nästa steg i arbetet var att inspektera rötkammarens status.

Inspektionen genomfördes genom att rötkammaren först fylldes med renat avloppsvatten. Därefter sänktes en slags flotte ner som inspektörerna stod på när de genomförde sina undersökningar. Inspektörerna tog dels borrprover på de delar av rötkammaren som består av betong, dels ”bomknackade” de rötkammarens bergväggar för att se om den hade lösa sektioner.

För att komma ner till flotten åkte inspektörerna i en hisskorg. Vattennivån sänktes allteftersom så att man kunde ta prover från toppen till botten. Lösningen med flotte i stället för att till exempel bygga en ställning inne i rötkammaren gjorde att inspektionen både kunde genomföras på kortare tid och till en lägre kostnad.

Resultatet och bedömningen av i vilket skick rötkammaren är förväntas komma i början av 2021. Därefter kommer förbundet att besluta om vilket underhållsarbete som ska genomföras och när det kan starta.

Foto på slamsugbil vid rötkammaren
Slamsugbilen var på plats under flera veckor.

Foto på hiss i i rötkammaren
Hisskorgen som dykaren och inspektörerna använde för att komma ner i rötkammaren.

Foto på person iklädd dykarmundering i hiss på väg ner i rötkammaren
Dykaren åker ner i hisskorgen.

Foto på personer som står på flotte i rötkammaren och bomknackar
Inspektörerna stod på flotten i samband med sina undersökningar.

Foto på flotte i rötkammaren
Flotten var gjord av trä och påminde om en flytbrygga.

Foto på betongprover från rötkammaren
Betongprover från rötkammarens toppkona. Det bruna längst ut på ena provet visar hur tjockt slamlagret är.

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier