Utbyggnad av avloppssystemet i nordost

Käppalaförbundet planerar för en utbyggnad av avloppssystemet i nordost. Utbyggnaden syftar till att ansluta avloppssystemen från Österåker och Vaxholm till Käppalaverket, att förstärka avloppssystemen i Täby kyrkby och Vallentuna och därmed långsiktigt säkra avloppskapaciteten i regionen.

Bakgrund

Vaxholms och Österåkers avloppsvatten renas i dag i de lokala avloppsreningsverken Blynäs och Margretelund. Inom en snar framtid beräknas dessa verk ha en för låg kapacitet och kommunerna har behov av en ny lösning för sin avloppsvattenhantering.

Vaxholms och Österåkers kommuner planerar därför att lägga ner Blynäs och Margretelund för att istället rena avloppsvattnet i Käppalaförbundets avloppsreningsverk, Käppalaverket, på Lidingö.

Samtidigt har Käppalaförbundet behov av att förstärka sitt avloppssystem i nordost, dels för att hantera befintliga kapacitetsbegränsningar, dels för att skapa en långsiktigt hållbar lösning för regionens framtida expansion.

Föreslagen lösning

Den lösning som bäst anses uppfylla ovanstående behov är att ersätta avloppsreningsverken i Blynäs och Margretelund med pumpstationer, bygga en ytterligare pumpstation på Resarö och leda avloppsvattnet genom sjöledningar till Svinninge. Från Svinninge byggs en bergtunnel som via en ny pumpstation ansluter till Käppalaförbundets befintliga tunnel för avloppsvatten i Karby, i Täby. Därifrån leds avloppsvattnet vidare till Käppalaverket på Lidingö.

Fördelar med lösningen

Den föreslagna lösningen anses vara den bästa därför att den:

  • Uppfyller Vaxholms och Österåkers behov av avloppsvattenrening.
  • Förstärker och skapar bättre driftsäkerhet i Käppalaförbundets nuvarande avloppssystem. Befintliga kapacitetsbegränsningar byggs bort, möjligheter ges till reglering av flödet och risken för nödutsläpp minskar.
  • Är bra för miljön. Avloppsvattnet renas mer effektivt i Käppalaverket än i de lokala verken. Resurserna i avloppsvattnet tas tillvara och slam, biogas och värme återförs till kretsloppet.
  • Skapar långsiktigt hållbara lösningar för regionens framtida expansion. Framtida anslutningar till tunneln är möjliga.
  • Ekonomiskt fördelaktigt för alla parter.

Tänkt förläggning av sjöledning och bergtunnel

Karta över ungefärlig ledningssträckning
Kartan ger en översiktlig bild över var sjöledningar (röda streckade linjer) och bergtunnel (svart streckad linje) kan komma att förläggas. Blå linje visar Käppalaförbundets befintliga avloppstunnel. Klicka på bilden för att öppna den i större format (öppnas i ny flik)

Tidplan

Projektet är pausat i avvaktan på beslut.

Vem driver projektet?

Projektet drivs av Käppalaförbundet och Roslagsvatten AB.

Mer information

Följ projektet här på webbplatsen. Om du har frågor är du välkommen att mejla till kappala@kappala.se eller ringa vår växel på telefon 08-766 67 00.

Logotyp Käppalaverket 50 år

Käppalaverket 50 år

I år är det 50 år sedan Käppalaverket togs i drift för första gången. Det uppmärksammar vi med en faktaserie om verket. Häng med och lär dig mer om ett av Sveriges största avloppsreningsverk.
Käppalaverket 50 år

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier