Pågående projekt

Käppalaförbundet arbetar ständigt med att utveckla och förbättra verksamheten och processerna i avloppsvattenreningen. Nedan beskriver vi några av våra pågående projekt.

Del- och slutrapporter från avslutade projekt hittar du under Rapporter.

Följ projekten här på webbplatsen. Om du har frågor är du välkommen att mejla till kappala@kappala.se eller ringa vår växel på telefon 08-766 67 00.

Tunnelnedfart till rötkammaren

Ny rötkammare och anläggning för högflödesrening

Ny rötkammare och anläggning för högflödesrening

Fullskaleförsök med ändrad reningsprocess

Fullskaleförsök med ändrad reningsprocess
Skärgård

Ansökan om förnyat miljötillstånd

Ansökan om förnyat miljötillstånd
Käppalaverkets grovrening

Ombyggnad av renshantering

Ombyggnad av renshantering
Karta på nordöstra Stockholm som visar hur utbyggnaden av ledningarna är tänka att gå

Utbyggnad av avloppssystemet i nordost

Utbyggnad av avloppssystemet i nordost
Slamspridning

Mellanlager för slam i Upplands-Bro

Mellanlager för slam i Upplands-Bro

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier