Pågående projekt

Käppalaförbundet arbetar ständigt med att utveckla och förbättra verksamheten och processerna i avloppsvattenreningen. Nedan beskriver vi några av våra pågående projekt.

Del- och slutrapporter från avslutade projekt hittar du under Rapporter.

Följ projekten här på webbplatsen. Om du har frågor är du välkommen att mejla till kappala@kappala.se eller ringa vår växel på telefon 08-766 67 00.

Tunnelnedfart till rötkammaren

Ny rötkammare och anläggning för högflödesrening

Ny rötkammare och anläggning för högflödesrening
Processkarta över den nya reningsprocessen

Fullskaleförsök med ändrad reningsprocess

Fullskaleförsök med ändrad reningsprocess
Skärgård

Ansökan om förnyat verksamhetstillstånd

Ansökan om förnyat verksamhetstillstånd
Käppalaverkets grovrening

Ombyggnad av renshantering

Ombyggnad av renshantering
Person håller i platta som visar delar av styrsystemet

Uppgradering av styrsystem

Uppgradering av styrsystem
Befintlig anläggning i Spisen

Ny byggnad för luktreningsutrustning

Ny byggnad för luktreningsutrustning
Karta på nordöstra Stockholm som visar hur utbyggnaden av ledningarna är tänka att gå

Utbyggnad av avloppssystemet i nordost

Utbyggnad av avloppssystemet i nordost
Slamspridning

Mellanlager för slam i Upplands-Bro

Mellanlager för slam i Upplands-Bro
Logotyp Käppalaverket 50 år

Käppalaverket 50 år

I år är det 50 år sedan Käppalaverket togs i drift för första gången. Det uppmärksammar vi med en faktaserie om verket. Häng med och lär dig mer om ett av Sveriges största avloppsreningsverk.
Käppalaverket 50 år

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier