Del 4 - Käppalaförbundets anläggningar

Käppalaförbundets avloppssystem består inte bara av själva avloppsreningsverket – Käppalaverket. För att allt ska fungera behövs flera anläggningar. Dels en tunnel som för avloppsvattnet från medlemskommunerna till verket, dels anläggningar utmed tunneln i form av bland annat pumpstationer, ventilationsanläggningar och anslutningsställen för kommunernas avloppsledningsnät.

Käppalaverket

Käppalaverket är en stor, underjordisk anläggning. Ytan inne i berget är cirka 500 x 500 meter. Avloppsreningen sker i stora bassänger som är utsprängda i berg. I Käppalaverket finns elva parallella reningslinjer där fosfor, kväve och organiska föroreningar renas bort genom mekanisk, biologisk och kemisk rening. Ovan jord finns anläggningar för bland annat slamhantering och fordonsgasproduktion samt kontrollrum, laboratorium, verkstadslokaler, kontor med mera.

Avloppstunneln med tillhörande anläggningar

Det mesta av avloppsvattnet från förbundets elva medlemskommuner rinner till verket via ett 65 kilometer långt tunnelsystem, utom avloppsvattnet från Nacka och Värmdö som leds till Käppalaverket via sjöledningar. Längs med tunneln finns flera anläggningar.

Pumpstationer

Pumpstationen i Antuna i Upplands Väsby

I Antuna pumpstation pumpas avloppsvattnet från Sigtuna och Upplands Väsby upp 20 meter till en ny nivå i tunnelsystemet. Här kan också avloppsvattnet dämmas vid behov.

Antuna pumpstation
Antuna pumpstation.

Pumpstationen i Edsberg i Sollentuna

I pumpstationen i Edsberg pumpas avloppsvattnet från Sollentuna, Upplands-Bro, Sigtuna och Upplands Väsby samt en mindre del från Järfälla upp 20 meter till en ny nivå i tunnelsystemet.

Ventilationsanläggningar

Tunnelsystemet ventileras på flera ställen. Ventilationsanläggningar finns i Antuna (Upplands Väsby), Rinkebyskogen (Danderyd), Karby (Täby) och Spisen (Lidingö). Ventilationen sker via barkfilter, utom vid Spisen där UV-ljus och kolfilter används.

Anslutningsställen för kommunerna

Det finns ett tiotal så kallade tunnelpåslag till Käppalaförbundets avloppstunnel, där medlemskommunerna har anslutit sina avloppsledningsnät. Ett sådant tunnelpåslag kan ses som en port eller en dörr i berget.

Anläggningen i Långängsstrand

I anläggningen i Långängsstrand i Danderyd kan avloppsvattnet dämmas vid behov. Här är det också möjligt att brädda avloppsvatten, det vill säga släppa ut orenat avloppsvatten. Härifrån förs avloppsvattnet från ”fastlandet” vidare till Spisen på Lidingö via en dykartunnel på cirka 80 meters djup under Värtan.

Anläggningen i Spisen

Via en dykartunnel som startar i Långängsstrand och går under Värtan trycks avloppsvattnet från ”fastlandet” upp till anläggningen i Spisen i västra Sticklinge på Lidingö. Härifrån förs vattnet vidare in i avloppstunneln som går under Lidingö fram till Käppalaverket. 

Logotyp Käppalaverket 50 år

Käppalaverket 50 år

I år är det 50 år sedan Käppalaverket togs i drift för första gången. Det uppmärksammar vi med en faktaserie om verket. Häng med och lär dig mer om ett av Sveriges största avloppsreningsverk.
Käppalaverket 50 år

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier