Käppalaverket 50 år

2019 är det 50 år sedan Käppalaverket togs i drift för första gången. Det uppmärksammar vi med en faktaserie om verket. Häng med och lär dig mer om ett av Sveriges största avloppsreningsverk.

Logotyp Käppalaverket 50 år

Faktatexterna om Käppalaverket kommer att publiceras under hela året. Nedan hittar du alla delar som hittills har publicerats.

 • Del 4 - Käppalaförbundets anläggningar

  Käppalaförbundets avloppssystem består inte bara av själva avloppsreningsverket – Käppalaverket. För att allt ska fungera behövs flera anläggningar. Dels en tunnel som för avloppsvattnet från medlemskommunerna till verket, dels anläggningar utmed tunneln i form av bland annat pumpstationer, ventilationsanläggningar och anslutningsställen för kommunernas avloppsledningsnät.
  Käppalaförbundets anläggningar
 • Del 3 – Så renas ventilationsluften

  När man på 1950-talet beslutade att placera Käppalaverket i Gåshaga var det ett område med industrier och båtvarv. Efterhand har industriverksamheten avvecklats och till stor del ersatts av bostäder. Närheten till bostäder gör att det ställs höga krav på att lukt från verksamheten inte ska störa närboende.
  Så renas ventilationsluften
 • Del 2 - Så byggdes Käppalaverket, avloppstunneln och övriga anläggningar

  Att bygga ett stort avloppsreningsverk som Käppalaverket, en över 60 kilometer lång tunnel som skulle föra avloppsvattnet från medlemskommunerna till verket samt ett antal anläggningar utmed tunneln, var ett jätteprojekt. Byggarbetet delades upp i fyra huvudetapper och pågick under tolv år under perioden 1958-1969.
  Så byggdes Käppalaverket, avloppstunneln och övriga anläggningar
 • Del 1 - Därför ligger Käppalaverket i Käppala

  På Lidingös sydostspets ligger Käppalaverket, insprängt i berget i Käppala. Många undrar varför avloppsreningsverket är placerat just där och dessutom inne i berget. För att få svaret på de frågorna måste man gräva lite i arkiven och ta reda på hur man tänkte på 1950-talet då nio norrortskommuner gick samman för att lösa sina avloppsproblem.
  Därför ligger Käppalaverket i Käppala
Logotyp Käppalaverket 50 år

Käppalaverket 50 år

I år är det 50 år sedan Käppalaverket togs i drift för första gången. Det uppmärksammar vi med en faktaserie om verket. Häng med och lär dig mer om ett av Sveriges största avloppsreningsverk.
Käppalaverket 50 år

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier