Tillståndsansökan till Mark- och Miljödomstolen

Här hittar du dokument och bilagor som berör den tillståndsansökan som Käppalaförbundet skickade in till Mark- och Miljödomstolen i april 2017.

Tillståndsansökan - Toppdokument (pdf, öppnas i ny flik)

Bilaga A: Teknisk beskrivning, sjö

Teknisk beskrivning, sjö (pdf, öppnas i ny flik)

Dimensionerade flöden (pdf, öppnas i ny flik)

Hydrauliska beräkningar (pdf, öppnas i ny flik)

Ekolodning (pdf, öppnas i ny flik)

Översiktskarta sjöledning (pdf, öppnas i ny flik)

Bilaga B: Teknisk beskrivning, tunnel

Teknisk beskrivning, tunnel (pdf, öppnas i ny flik)

Bilaga C: Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning (pdf, öppnas i ny flik)

Samrådsredogörelse (pdf, öppnas i ny flik)

Naturvärdesinventering (pdf, öppnas i ny flik)

Arkeologiska utredningar (pdf, öppnas i ny flik)

Riskanalys (pdf, öppnas i ny flik)

Miljöteknisk undersökning (pdf, öppnas i ny flik)

Bilaga D: Hydrogeologi

Hydrogeologisk utredning (pdf, öppnas i ny flik)

Översiktskarta (pdf, öppnas i ny flik)

Jordartskarta (pdf, öppnas i ny flik)

Grundvattenrör (pdf, öppnas i ny flik)

Influensområde (pdf, öppnas i ny flik)

Byggnader och brunnar inom influensområde (pdf, öppnas i ny flik)

Beräkningar (pdf, öppnas i ny flik)

Bilaga E: Sakägarförteckning

Sakägarförteckning (pdf, öppnas i ny flik)

Mer information

Du är välkommen att begära ut tillståndsansökan i sin helhet hos Nacka Tingsrätt, eller genom att kontakta Käppalaförbundet på kappala@kappala.se eller 08-766 67 67.

Karta på nordöstra Stockholm som visar hur utbyggnaden av ledningarna är tänka att gå

Utbyggnad av avloppssystemet i nordost