2018

Här hittar du Käppalaförbundets samtliga kungörelser, kallelser med handlingar och protokoll från förbundsfullmäktige, styrelsen och valberedningen, från 2018.

Förbundsfullmäktige 

Förbundsfullmäktiges protokoll 2018-12-18 (pdf, öppnas i ny flik)

Förbundsfullmäktiges kungörelse 2018-12-18 (pdf, öppnas i ny flik)

Förbundsfullmäktiges protokoll 2018-10-16 (pdf, öppnas i ny flik)

Förbundsfullmäktiges kallelse med handlingar 2018-10-16 (pdf, öppnas i ny flik)

Förbundsfullmäktiges kungörelse 2018-10-16 (pdf, öppnas i ny flik)

Förbundsfullmäktiges protokoll 2018-05-15 (pdf, öppnas i ny flik)

Förbundsfullmäktiges kallelse med handlingar 2018-05-15 (pdf, öppnas i ny flik)

Förbundsfullmäktiges kungörelse 2018-05-15 (pdf, öppnas i ny flik)

Styrelsen 

Styrelseprotokoll 2018-12-04 (pdf, öppnas i ny flik)

Kallelse med handlingar till styrelsesammanträde 2018-12-04 (pdf, öppnas i ny flik)

Kallelse till styrelsesammanträde 2018-12-04 (pdf, öppnas i ny flik)

Styrelseprotokoll 2018-09-25 (pdf, öppnas i ny flik)

Styrelsekallelse med handlingar 2018-09-25 (pdf, öppnas i ny flik)

Kallelse till styrelsesammanträde 2018-09-25 (pdf, öppnas i ny flik)

Styrelseprotokoll 2018-06-14 (pdf, öppnas i ny flik)

Styrelsekallelse med handlingar 2018-06-14 (pdf, öppnas i ny flik)

Kallelse till styrelsesammanträde 2018-06-14 (pdf, öppnas i ny flik)

Styrelseprotokoll 2018-03-20 (pdf, öppnas i ny flik)

Styrelselkallelse med handlingar 2018-03-20 (pdf, öppnas i ny flik)

Valberedningen

Valberedningens protokoll 2018-12-17 (pdf, öppnas i ny flik)

Valberedningens protokoll 2018-12-05 (pdf, öppnas i ny flik)

Valberedningens protokoll 2018-05-04 (pdf, öppnas i ny flik)

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier