2018

Här hittar du Käppalaförbundets samtliga kungörelser, kallelser med handlingar och protokoll från förbundsfullmäktige, styrelsen och valberedningen, från 2018.

Förbundsfullmäktige 

Förbundsfullmäktiges protokoll 2018-12-18 (pdf, öppnas i ny flik)

Förbundsfullmäktiges kungörelse 2018-12-18 (pdf, öppnas i ny flik)

Förbundsfullmäktiges protokoll 2018-10-16 (pdf, öppnas i ny flik)

Förbundsfullmäktiges kallelse med handlingar 2018-10-16 (pdf, öppnas i ny flik)

Förbundsfullmäktiges kungörelse 2018-10-16 (pdf, öppnas i ny flik)

Förbundsfullmäktiges protokoll 2018-05-15 (pdf, öppnas i ny flik)

Förbundsfullmäktiges kallelse med handlingar 2018-05-15 (pdf, öppnas i ny flik)

Förbundsfullmäktiges kungörelse 2018-05-15 (pdf, öppnas i ny flik)

Styrelsen 

Styrelseprotokoll 2018-12-04 (pdf, öppnas i ny flik)

Kallelse med handlingar till styrelsesammanträde 2018-12-04 (pdf, öppnas i ny flik)

Kallelse till styrelsesammanträde 2018-12-04 (pdf, öppnas i ny flik)

Styrelseprotokoll 2018-09-25 (pdf, öppnas i ny flik)

Styrelsekallelse med handlingar 2018-09-25 (pdf, öppnas i ny flik)

Kallelse till styrelsesammanträde 2018-09-25 (pdf, öppnas i ny flik)

Styrelseprotokoll 2018-06-14 (pdf, öppnas i ny flik)

Styrelsekallelse med handlingar 2018-06-14 (pdf, öppnas i ny flik)

Kallelse till styrelsesammanträde 2018-06-14 (pdf, öppnas i ny flik)

Styrelseprotokoll 2018-03-20 (pdf, öppnas i ny flik)

Styrelselkallelse med handlingar 2018-03-20 (pdf, öppnas i ny flik)

Valberedningen

Valberedningens protokoll 2018-12-17 (pdf, öppnas i ny flik)

Valberedningens protokoll 2018-12-05 (pdf, öppnas i ny flik)

Valberedningens protokoll 2018-05-04 (pdf, öppnas i ny flik)

Logotyp Käppalaverket 50 år

Käppalaverket 50 år

I år är det 50 år sedan Käppalaverket togs i drift för första gången. Det uppmärksammar vi med en faktaserie om verket. Häng med och lär dig mer om ett av Sveriges största avloppsreningsverk.
Käppalaverket 50 år

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier