Miljörapporter

Käppalaförbundet rapporterar hur verksamheten har bedrivits och påverkat miljön kvartalsvis samt en större rapport varje år till vår tillsynsmyndiget, Länsstyrelsen.

Nedan hittar du Käppalaförbundets Miljörapporter för de senaste åren. Alla rapporter öppnas i nytt fönster.

 • Miljörapport 2018

  En gång om året lämnar Käppalaförbundet in en miljörapport till vår tillsynsmyndighet Länsstyrelsen. Här beskriver vi bland annat driftförhållanden under året, vår miljöpåverkan och våra utsläpp. Miljörapporten innehåller även en emissionsdeklaration. Under 2018 klarade vi alla våra utsläppskrav.
  Miljörapport 2018 11,2 MB
 • Miljörapport 2017

  En gång per år lämnar Käppalaförbundet in en miljörapport till vår tillsynsmyndighet Länsstyrelsen. Här beskriver vi bland annat driftförhållanden under året, vår miljöpåverkan och våra utsläpp. Miljörapporten innehåller även en emissionsdeklaration. Under 2017 klarade vi alla våra utsläppskrav.
   Miljörapport 2017, 2,3 MB
 • Miljörapport 2016

  En gång per år lämnar Käppalaförbundet in en miljörapport till vår tillsynsmyndighet Länsstyrelsen. Här beskriver vi bland annat driftförhållanden under året, vår miljöpåverkan och våra utsläpp. Miljörapporten innehåller även en emissionsdeklaration. Under 2016 klarade vi alla våra utsläppskrav.
   Miljörapport 2016, 2.0 MB
 • Miljörapport 2015

  En gång per år lämnar Käppalaförbundet in en miljörapport till vår tillsynsmyndighet Länsstyrelsen. Här beskriver vi bland annat driftförhållanden under året, vår miljöpåverkan och våra utsläpp. Miljörapporten innehåller även en emissionsdeklaration. Under 2015 klarade vi alla våra utsläppskrav.
   Miljörapport 2015, 2.2 Mb
 • Miljörapport 2014

  En gång per år lämnar Käppalaförbundet in en miljörapport till vår tillsynsmyndighet Länsstyrelsen. Här beskriver vi bland annat driftförhållanden under året, vår miljöpåverkan och våra utsläpp. Miljörapporten innehåller även en emissionsdeklaration. Under 2014 klarade vi alla våra utsläppskrav.
  Miljörapport 2014 1 Mb
 • Miljörapport 2013

  En gång per år lämnar Käppalaförbundet in en miljörapport till vår tillsynsmyndighet Länsstyrelsen. Här beskriver vi bland annat driftförhållanden under året, vår miljöpåverkan och våra utsläpp. Miljörapporten innehåller även en emissionsdeklaration. Under 2013 klarade vi alla våra utsläppskrav.
  Miljörapport 2013 
 • Miljörapport 2012

  En gång per år lämnar Käppalaförbundet in en miljörapport till vår tillsynsmyndighet Länsstyrelsen. Här beskriver vi bland annat driftförhållanden under året, vår miljöpåverkan och våra utsläpp. Miljörapporten innehåller även en emissionsdeklaration. Under 2012 klarade vi alla våra utsläppskrav.
  Miljörapport 2012 569 kB
 • Miljörapport 2011

  En gång per år lämnar Käppalaförbundet in en miljörapport till vår tillsynsmyndighet Länsstyrelsen. Här beskriver vi bland annat driftförhållanden under året, vår miljöpåverkan och våra utsläpp. Miljörapporten innehåller även en emissionsdeklaration. Under 2011 klarade vi alla våra utsläppskrav.
  Miljörapport 2011 771 Kb
Skärgård

Utökad verksamhet i Käppalaförbundet

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier