Vårt miljöarbete

Vårt miljöarbete

Käppalaförbundet klarar med god marginal dagens utsläppskrav. Men vi nöjer oss inte med det, utan arbetar för ständig förbättring för att kunna bidra till ett hållbart samhälle och en friskare Östersjö.

Miljöhänsyn genomsyrar hela vår verksamhet. Vårt miljöarbete handlar inte bara om vad vi producerar, utan också om hur vi gör det. Vi vill verka för ett hållbart samhälle som tar tillvara jordens resurser. Därför arbetar vi efter, och är certifierade enligt, miljöledningssystement ISO 14001.

 ISO 14001 Certifikat (pdf-fil, öppnas i ny flik)

Käppalaverket är en kretsloppsanläggning med en mycket effektiv reningsprocess. Av råvaran, avloppsvattnet, producerar vi ett antal produkter: renat avloppsvatten, slam, biogas och värme. Slam är ett gödselmedel för jordbruket. Det innehåller både mullbildande ämnen och näringsämnen. Biogasen uppgraderar vi till fordonsgas som sedan används som bränsle till SL-bussar. Värmen levereras till fjärrvärmenätet och distribueras i Gåshaga, Lidingö.

Vi rapporterar hur verksamheten har bedrivits och påverkat miljön kvartalsvis samt en större rapport varje år till vår tillsynsmyndighet, Länsstyrelsen.

En annan viktig del av vårt miljöarbete handlar om förebyggande åtgärder för att minska mängden miljöfarliga ämnen i avloppsvatten som kommer in till avloppsreningsverket. Detta kallas uppströmsarbete och handlar bland annat om att aktivt spåra källor till utsläpp av oönskade ämnen, att samla in information, och att motivera både företag och privatpersoner att tänka på miljön.

> Läs mer om vårt uppströmsarbete

> Se vår miljöpolicy (pdf-fil, öppnas i ny flik)

> Läs våra miljörapporter

Logotyp Käppalaverket 50 år

Käppalaverket 50 år

I år är det 50 år sedan Käppalaverket togs i drift för första gången. Det uppmärksammar vi med en faktaserie om verket. Häng med och lär dig mer om ett av Sveriges största avloppsreningsverk.
Käppalaverket 50 år

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier