VD och ledningsgrupp

VD

Andreas Thunberg

VD-stab Teknik

Mikael Nielsen

VD-stab Finans

Tord Andersson

Produktionschef

Linda Åmand

Chef för Projektavdelningen

Magnus Olsson

Chef för Kretsloppsavdelningen

Amanda Folkö

Chef för Miljö- och kvalitetsavdelningen

Gina Svensson

Chef för Verksamhetsstöd

Tord Andersson

Kommunikationschef

Susanne Carlberg

Klicka här för kontaktuppgifter

Mer information