Underhållsarbete i vår gasuppgraderingsanläggning

Mellan den 2 och 6 november genomför vi underhållsarbete i vår gasuppgraderingsanläggning. Medan arbetet pågår kommer vi att behöva förbränna gasen. I perioder kommer man att kunna se detta i form av en eldslåga på ett ställe inne på vårt område.

Käppalaförbundet producerar biogas av slammet som bryts ner i våra rötkammare. Biogasen uppgraderar vi till fordonsgas i en anläggning för gasuppgradering. Därefter levereras fordonsgasen till SL som använder den som bränsle i sina bussar.

Mellan den 2 och 6 november kommer vi att utföra underhållsarbeten i anläggningen för gasuppgradering. Medan arbetet pågår kan inte biogasen uppgraderas till fordonsgas, utan istället måste vi förbränna den.

När förbränning sker syns det i form av en eldslåga på ett ställe inne på vårt område. Det kan se ut som att det brinner på området, men så är inte fallet. Förbränningen sker kontrollerat och innebär inte att vi släpper ut några miljöfarliga ämnen.

Om du har frågor vänligen mejla kappala@kappala.se eller ring vår växel på 08-766 67 00.

Skärgård

Utökad verksamhet i Käppalaförbundet

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier