Test av ny metod för rötning av slam

Vi undersöker just nu alternativa sätt att röta slam. Det innebär att vi förbränner gasen som bildas på ett kontrollerat sätt. Det syns i form av en eldslåga inne på området.

När Käppalaförbundet renar avloppsvatten bildas det slam. Slammet rötas i stora rötkammare och under processen bildas gas som sedan uppgraderas till fordonsgas.

Med start i september och cirka nio månader framåt genomför vi ett pilotest i en mindre test-rötkammare. Under testperioden behöver vi förbränna den gas som bildas. När förbränningen sker syns det i form av en eldslåga på ett ställe inne på vårt område. Det kan se ut som att det brinner på området, men så är inte fallet.

Förbränningen innebär inte att vi släpper ut några miljöfarliga ämnen.

Om du har frågor vänligen mejla kappala@kappala.se eller ring vår växel på 08-766 67 00.

Skärgård

Utökad verksamhet i Käppalaförbundet

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier