Test av brandlarm 23 februari

Den 23 februari testar Käppalaförbundet brandlarmet i delar av anläggningen, vilket orsakar lokal ljudstörning i närområdet.

Käppalaförbundet testar brandlarm i delar av anläggningen för att säkerställa att alla sireneroch ljussignaler fungerar som de ska. För att kunna göra detta behöver brandlarmet gå igång, vilket orsakar visst ljud i närområdet.

Observera att det endast är ett test, vilket innebär att det inte föreligger brand eller annan fara.

Testet pågår mellan klockan 17.00 och 20:00 den 233 februari. Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter.

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier