Start för inspektion och underhåll av rötkammare

I början av april startar arbetet med att inspektera och underhålla Käppalaverkets två äldre rötkammare. Arbetet genomförs för att förbundet ska kunna fortsätta hantera allt slam på ett hållbart sätt även i framtiden.

Befolkningen i Käppalaförbundets medlemskommuner växer, vilket innebär en ökad mängd avloppsvatten in till Käppalaverket. Detta för också med sig att en ökad mängd slam från avloppsreningen måste tas omhand i rötkamrarna där biogas produceras. Mer slam innebär mer biogasproduktion, vilket är en vinst för miljön.

Underhåll av äldre rötkammare

Käppalaförbundet har tre rötkammare. En nybyggd som just är tagen i drift och två äldre som har varit i drift sedan 1969. Det är viktigt att samtliga rötkammare är i bra skick för att förbundet ska kunna hantera slam på ett hållbart sätt även i framtiden. Därför kommer Käppalaförbundet nu att inspektera och underhålla de båda äldre rötkamrarna. De kommer att tas ur drift, inspekteras och underhållas en i taget.

Tömning och sanering av rötkammare under våren

Den 1 april kommer rötkammare 1, R100, att öppnas för att tömmas på slam och därefter saneras. Tömningen kommer delvis att ske med hjälp av sugbil. Arbetet kan ge upphov till visst oljud i form av buller och kommer att pågå helgfria vardagar mellan klockan 07.00 och 16.00.

Tömnings- och saneringsarbetet är planerat att pågå fram till början av juni.

Inspektion under sommaren

Under sommaren kommer man sedan att inspektera rötkammarens status för att avgöra vilket behov av underhåll som finns. Först till hösten 2020 är det planerat att själva underhållsarbetet startar.

Mer information om projektet.

Skärgård

Utökad verksamhet i Käppalaförbundet

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier