Resursutvecklare till kretsloppsavdelningen

Vill du vara med på vår resa för att sluta kretsloppet? I rollen som resursutvecklare på Käppalaförbundet bidrar du bland annat till att återföra den ändliga resursen fosfor till jordbruket. Du tillhör en avdelning med mycket engagerade medarbetare och en organisation som präglas av miljöfokus, hög trivsel och teknik i framkant.

OBS! Tjänsten är tillsatt.

Varje år produceras cirka 30 000 ton avvattnat slam på Käppalaverket. Förbundets målsättning är att sprida minst 75 procent av slammet på åkermark för att sluta kretsloppet. Ny lagstiftning som påverkar slamhanteringen förväntas och därför satsar förbundet även på forskning och utveckling för att utreda alternativa användningar där resursen tas tillvara på ett hållbart sätt. I dagsläget sprids allt slam från Käppalaverket på åkermark i regionen. I och med detta återförs fosfor, kväve, organiskt material och mikronäringsämnen till kretsloppet.

Käppalaverkets slamproduktion är certifierad enligt Revaq som ställer striktare krav än lagstiftningen på bland annat hygienisering och på hur stor mängd metaller som får tillföras åkermark. Ytterligare krav i Revaq är att hela tiden förbättra och kontrollera slammets kvalitet samt säkerställa dess spårbarhet.

I rollen som resursutvecklare förvaltar och utvecklar du Käppalaförbundets slamhantering. Inriktningen av tjänsten kan till viss del anpassas efter de erfarenheter som du har med dig.

Dina arbetsuppgifter innebär att:

  • Utveckla och implementera Käppalaförbundets slamstrategi
  • Delta i aktuella utvecklingsprojekt, extern samverkan och omvärldsbevakning inom området
  • Ansvara för att gällande avtal finns och följs upp avseende slammets slutliga omhändertagande
  • Säkerställa att kontrakterade slamentreprenörer och lantbrukare uppfyller Revaq:s villkor
  • Medverka till att Revaq-kraven uppfylls, vilket bland annat innebär att säkerställa full spårbarhet av slam och att kvalitetskraven uppfylls inför spridning på åkermark

Du ingår i kretsloppsavdelningen och rapporterar till avdelningschefen. Kretsloppsavdelningen består av tre miljöingenjörer, en VA-strateg, en resursutvecklare och avdelningschefen. Din arbetsplats finns i Gåshaga, på Lidingö, där Käppalaverket och förbundets samtliga medarbetare har sin placering. Tjänsten är ett vikariat på 18 månader och möjlighet till förlängning kan bli aktuell.

Din profil

Vi söker dig som har en naturvetenskaplig eller teknisk universitetsutbildning inom biologi eller agronomi eller motsvarande utbildning av relevans för tjänsten. Arbetslivserfarenhet inom resursutvinning, VA-, avfalls- eller jordbruksbranschen och/eller miljöområdet är meriterande. Erfarenhet av arbete med certifieringar och kundnära relationer är också fördelaktigt.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Som person ser vi att du är vetgirig och driven med god förmåga att arbeta både självständigt och i grupp. Du är saklig och har god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift. Du är kreativ och analytisk och ser det som en positiv utmaning att löpande utveckla och utvärdera olika lösningar och upplägg.

Att arbeta på Käppalaförbundet

Käppalaförbundet erbjuder dig en arbetsplats att vara stolt över, som gör en verklig insats för miljön varje dag. Vi har fokus på hållbara lösningar, teknik i framkant och miljömedvetenhet och arbetar aktivt i olika samarbetsprojekt för att utveckla teknik och miljö. På Käppalaförbundet har vi ett ledarskap där vi tror på frihet under ansvar. Vi vill att våra anställda ska ha balans i livet och erbjuder därför flextid, friskvårdstimme, friskvårdsbidrag och tillgång till vårt eget gym. Vi har även en aktiv personalförening som ordnar aktiviteter för de anställda.

Ansökan och mer information

Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta Amanda Folkö, avdelningschef för kretsloppsavdelningen, via växeln 08-766 67 00.

Facklig representant är Tomas Pettersson som nås via Käppalaförbundets växel 08-766 67 00.

Välkommen med din ansökan, som du skickar till rekrytering@kappala.se senast den 7e februari 2020. Intervjuer kommer att ske löpande.

Om Käppalaförbundet

Käppalaförbundet renar avloppsvatten från mer än en halv miljon människor i elva medlemskommuner norr och öster om Stockholm. Reningen sker på ett mycket effektivt sätt i Käppalaverket, Sveriges tredje största avloppsreningsverk. Käppalaverket är också en resursutvinningsanläggning som tar tillvara och återför den näring och energi som finns i avloppsvattnet till samhällets kretslopp. Vår verksamhet är certifierad enligt ISO 14001. Vi är cirka 70 anställda i en organisation med hög trivsel, låg personalomsättning och låg sjukfrånvaro. Käppalaverket ligger i Gåshaga på Lidingö. Mer information om Käppalaförbundet finns på www.kappala.se.

Följ oss gärna på LinkedIn

Skärgård

Utökad verksamhet i Käppalaförbundet

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier