Rapport om investeringsbehov i kommunal VA-verksamhet

Det är inte bara Käppalaförbundet som behöver göra stora investeringar de kommande åren. Vår branschorganisation, Svenskt Vatten, har tagit fram en rapport som analyserar investeringsbehovet i kommunal VA-verksamhet de kommande 20 åren.

I Svenskt Vattens nya rapport "Investeringsbehov och framtida kostnader för kommunalt vatten och avlopp – en analys av investeringsbehov 2020-2040." har de investeringsåtgärder som krävs inom kommunal VA-verksamhet de kommande tjugo åren identifierats och kvantifierats, liksom de effekter det får på taxor, finansiering och VA-organisationernas kapacitet.

Investeringsbehov och framtida kostnader för kommunalt vatten och avlopp – en analys av investeringsbehov 2020-2040

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier