Nyrenoverade sandfilter

Renoveringen av Käppalaverkets 30 sandfilterbassänger är klar. Under projektet, som har pågått i ungefär ett år, har nästan 2 500 ton sand och leca ersatt det gamla uttjänta materialet och 87 000 filterdysor har bytts ut.

Sandfiltrering är det sista reningssteget i Käppalaverkets reningsprocess. Här tillsätts järnsulfat så att den fosfor som föregående reningssteg inte har renat bort klumpar ihop sig och fastnar i filtren. 

Sandfiltren installerades i samband med den stora om- och tillbyggnaden av Käppalaverket under andra halvan av 1990-talet. Sanden behöver bytas ut ungefär vart tjugonde år, eftersom det blir påväxt på sandkornen, så kallad järndragering.

Under projektet som startade i september 2018 och slutfördes i maj 2019 har 1 373 ton sand och 1 084 ton leca ersatt det gamla uttjänta materialet. Dessutom har 87 000 filterdysor, som är placerade på botten av bassängerna, bytts ut.

Under hela renoveringsperioden har två sandfilterbassänger åt gången tagits ur drift.

Renoveringen har genomförts enligt tidplan och budget.

Sandfilterbassäng

Så här såg det ut när en av Käppalaverkets 30 sandfilterbassänger tömdes på sand och leca. Det gamla materialet sögs upp, lades i containrar och transporterades bort. Det gick åt 12-13 containrar för en bassäng.

Filterdysor

På botten av den tomma sandfilterbassängen syns de filterdysor som har bytts ut. I varje bassäng finns det 2 900 dysor.

Logotyp Käppalaverket 50 år

Käppalaverket 50 år

I år är det 50 år sedan Käppalaverket togs i drift för första gången. Det uppmärksammar vi med en faktaserie om verket. Häng med och lär dig mer om ett av Sveriges största avloppsreningsverk.
Käppalaverket 50 år
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier