Skräp i avloppet kostar mer än 1 miljon kronor per år

Varje år fastnar ungefär 900 000 kilo skräp i rensgallren i Käppalaförbundets avloppsreningsverk Käppalaverket. Skräpet orsakar problem, både lokalt i kommunernas avloppsledningsnät, i förbundets avloppstunnel och på Käppalaverket där avloppsvattnet renas. Skräpet täpper till avloppsledningar, fastnar i pumpar och annan mekanisk utrustning och orsakar onödiga kostnader. För Käppalaförbundets del uppgår kostnaderna till mer än 1 miljon kronor per år.

Käppalaförbundets kostnader för att transportera bort och förbränna så kallat rens, alltså skräp som fastnar i verkets rensgaller, från Käppalaverket uppgår till över 1 miljon kronor per år. Till denna summa tillkommer kostnader för att hantera stopp i anläggningen orsakat av rens, vilket inträffar ungefär 5-10 gånger varje år. Ett exempel är att ett stopp i den så kallade renstvätten kostar nära 30 000 kronor att åtgärda.

Renset som tagits bort transporteras med lastbil till Stockholm Exergis förbränningsanläggning i Högdalen där det förbränns tillsammans med bland annat hushållssopor.

- När man spolar ner skräp i avloppet tar skräpet en lång, onödig och kostsam omväg jämfört med om man slänger det i hushållssoporna. Om alla använde avloppet som avsett och bara spolade ner kiss, bajs och toalettpapper skulle våra kostnader för renshantering minska avsevärt, säger Linda Åmand, produktionschef på Käppalaförbundet.

Käppalaförbundet vill minska mängden skräp i avloppsvattnet och genomför därför, med start denna vecka, den tredje och sista delen i en informationskampanj som handlar om att man inte ska spola ner skräp i toaletten. Kampanjen riktar sig till invånarna i förbundets elva medlemskommuner: Danderyd, Lidingö, Nacka, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Täby, Upplands-Bro, Upplands Väsby, Vallentuna och Värmdö.

För mer information, vänligen kontakta:

Susanne Carlberg, kommunikationschef
Telefon: 08-766 67 00. E-post: susanne.carlberg@kappala.se

 

Skärgård

Utökad verksamhet i Käppalaförbundet

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier