Risk för luktstörning utmed Käppalaförbundets tunnelsystem

Tisdagen den 19 november 2019 kommer förbundet att genomföra arbete i de yttre anläggningarna utmed tunnelsystemet, vilket påverkar ventilationen. Det medför ökad risk för luktstörningar längs med hela tunnelsystemet medan arbetet pågår.

Av säkerhetsskäl måste det vara strömlöst när arbetet pågår. Ingen ventilation kan vara igång, vilket innebär risk för luktstörning. Strömavbrottet är planerat till förmiddagen den 19 november. Det är endast Käppalaförbundets anläggningar som berörs av strömavbrottet.

Vi beklagar den olägenhet som kan uppstå.

Skärgård

Utökad verksamhet i Käppalaförbundet

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier