Risk för lokal luktstörning vid Käppalaverket

Anläggningsdelen är åter drift. 

Bakgrund

Under vecka 2 finns det risk för tillfällig, lokal luktstörning vid Käppalaverket.

En del av Käppalaförbundets anläggning för uppgradering till fordonsgas är tillfälligt ur funktion. Nödvändig reservdel är beställd och anläggningsdelen förväntas att åter vara i drift senare under vecka 2.

Fram till dess att anläggningsdelen är i drift igen finns det en liten risk för lokal luktstörning. Luktstörningen kommer i så fall att vara av tillfällig art.

Skärgård

Utökad verksamhet i Käppalaförbundet

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier