Process- och utvecklingschef till Käppalaförbundet

Vill du ta ansvar för att driva Käppalaförbundets fortsatta processutveckling och leda arbetet med att forma vår framtida processdesign? Vi söker dig som med gott resultat lett teknisk utveckling inom VA- eller annan processindustri.

Din roll

Som process- och utvecklingschef ansvarar du för att leda och utveckla Käppalaförbundets verksamhet inom process och processutveckling. Du leder en enhet med fyra processingenjörer och utvecklingsingenjörer som arbetar med processoptimering och dagligt stöd till driften, processuppföljning, test av nya reningstekniker, utredningar och med långsiktiga investerings- och utvecklingsprojekt.

För att möta framtida kapacitets- och reningskrav pågår ett flertal stora investeringsprojekt inom Käppalaförbundet. En stor försöksanläggning har byggts där test och utvärdering av olika reningstekniker sker i fullskala. Process- och utvecklingsenheten är avgörande i detta arbete och ansvarar för att verksamheten väljer rätt tekniker ur ett holistiskt perspektiv med synsättet att anläggningen ses inte bara som ett avloppsreningsverk utan också som en resursutvinningsanläggning.

Som chef för enheten leder du arbetet med att identifiera och ge rekommendationer kring tekniska vägval och du ansvarar för granskning av vald processdesign för att säkerställa att den svarar upp mot våra mål. Rollen innebär stora möjligheter att påverka framtida inriktning och du kommer även att ha en central roll vid implementeringen av den nya reningsprocessen i samband med ombyggnation av anläggningen.

I ditt ansvarsområde ingår:

  • att leda och fördela enhetens arbete med budget-, personal- och arbetsmiljöansvar för enheten.
  • att utveckla medarbetare och skapa goda förutsättningar för dem att trivas och växa i sina roller.
  • att leda och driva utvecklingsprojekt och genomföra försöks- och processutredningar.
  • att ansvara för lång- och kortsiktigt optimeringsarbete av reningsprocessen i nära samarbete med driften och besluta om processtyrorder till driftenheten.
  • upphandling och kravställning på leverantörer.
  • att skapa och utveckla goda relationer med interna och externa intressenter och samarbetspartners.

Du rapporterar till Käppalaförbundets produktionschef och ingår i produktionsavdelningens chefsgrupp där du förväntas ta en aktiv roll och delta i förbundets målstyrningsarbete. Arbetsplatsen är belägen i Gåshaga, på Lidingö

Din profil

Vi söker dig som har erfarenhet av processinriktat utvecklingsarbete och flerårig erfarenhet från VA-branschen eller annan processindustri. Du har intresse och erfarenhet av att leda enskilda individer och grupper och det är meriterande om du har chefserfarenhet med personal- och budgetansvar. Du har relevant akademisk utbildning, sannolikt som civilingenjör med inriktning kemi, bioteknik, process- eller miljöteknik alternativt annan utbildning i kombination med relevant yrkeserfarenhet inom VA. Vi tycker att det är viktigt att du har goda kunskaper i svenska och engelska och kan uttrycka dig väl i tal och skrift och att du har goda datakunskaper.

Det här är rätt arbete för dig som har goda ledaregenskaper med intresse och förmåga att leda och utveckla såväl verksamhet som medarbetare. Med god helhetssyn och analytisk förmåga kan du sätta dig in i och utvärdera komplexa sammanhang. Det är viktigt för dig att åstadkomma resultat vilket gör att du är lösningsorienterad, strukturerad och har förmåga att fatta beslut och driva saker framåt. Du har mycket god förmåga att kommunicera och samarbeta på olika nivåer och med olika aktörer både internt och externt.

Som person har du ett stort intresse för teknik och miljö och av att kunna påverka och göra skillnad.  Du vill arbeta i en organisation som har fokus på hållbara lösningar, miljömedvetenhet och som arbetar aktivt i olika samarbetsprojekt för att utveckla teknik och miljö.  Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid.

Ansökan och mer information

Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att ringa till vår konsult på ProAstri, Karolina Öberg, på telefon 070-745 67 66. Facklig representant är Tomas Pettersson som nås via Käppalaförbundets växel 08-766 67 00. Välkommen med din ansökan, som du lämnar på www.proastri.se under ”Aktuella uppdrag”, senast den 14 februari. Intervjuer kommer att ske löpande.

Om Käppalaförbundet

Käppalaförbundet renar avloppsvatten från mer än en halv miljon människor i elva medlemskommuner norr och öster om Stockholm. Reningen sker på ett mycket effektivt sätt i Käppalaverket, Sveriges tredje största avloppsreningsverk. Käppalaverket är också en resursutvinningsanläggning som tar tillvara och återför den näring och energi som finns i avloppsvattnet till samhällets kretslopp. Vår verksamhet är certifierad enligt ISO 14001. Vi är cirka 70 anställda i en organisation med hög trivsel, låg personalomsättning och låg sjukfrånvaro. Käppalaverket ligger i Gåshaga på Lidingö.

 

Skärgård

Utökad verksamhet i Käppalaförbundet

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier