Ny styrelse och fullmäktige leder Käppalaförbundet

Från den 1 januari 2019 och fyra år framåt leds Käppalaförbundet av en ny förbundsstyrelse och förbundsfullmäktige. Detta beslutades på förbundsfullmäktiges möte den 18 december 2018. Styrelseordförande är Daniel Källenfors, Lidingö och fullmäktigeordförande Lars-Erik Salminen, Solna.

Käppalaförbundet består av elva medlemskommuner (Danderyd, Lidingö, Nacka, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Täby, Upplands-Bro, Upplands Väsby, Vallentuna och Värmdö) och har som uppgift att rena dessa kommuners avloppsvatten, vilket görs i Käppalaverket på Lidingö. I förbundets beslutande organ, förbundsstyrelse och förbundsfullmäktige, sitter politiker från medlemskommunerna.

Käppalaförbundet är inne i en period med stora omställningar av anläggningarna för att kunna uppfylla nya skärpta utsläppsvillkor, öka kapaciteten då invånarna i medlemskommunerna blir fler men också för att delar av anläggningarna är i behov av omfattande renovering.

– Jag ser fram emot som styrelseordförande att leda arbetet i Käppalaförbundet. Det är viktigt att Käppalaförbundets anläggningar kan möta ökande efterfrågan från medlemskommunerna men samtidigt värna om vår miljö. Det är således viktiga frågor och investeringar som ska hanteras i förbundet under den kommande mandatperioden, säger Daniel Källenfors.

Läs här vilka politiker som sitter i styrelse respektive fullmäktige.

För mer information, vänligen kontakta:

Andreas Thunberg, VD
Telefon: 08-766 67 00. E-post: andreas.thunberg@kappala.se

Susanne Carlberg, kommunikationschef
Telefon: 08-766 67 00. E-post: susanne.carlberg@kappala.se

Skärgård

Utökad verksamhet i Käppalaförbundet

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier