Ny chef på process- och utvecklingsenheten

Jonas Grundestam har anställts som ny chef på förbundets process- och utvecklingsenhet.

Jonas Grundestam kommer närmast från en roll som projektledare på Norrvatten, där han bland annat har ansvarat för projektet Norrvattens Framtida Dricksvattenproduktion. Innan den anställningen arbetade han flera år på Stockholm Vatten med processteknik, bland annat som enhetschef för teknikgruppen inom projektet SFA – Stockholms Framtida Avloppsrening. Dessförinnan var han strategisk processutvecklare på Henriksdals reningsverk och han har också jobbat som processingenjör på Sweco under fem års tid.

På Käppalaförbundet kommer Jonas Grundestam att leda en grupp med två processingenjörer och två utvecklingsingenjörer som bland annat arbetar med processuppföljning och utvecklingsprojekt.

Jonas Grundestam är civilingenjör i miljö- och vattenteknik. Han börjar arbeta på Käppalaförbundet den 1 juli.

Skärgård

Utökad verksamhet i Käppalaförbundet

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier