Ny byggnad för luktreningsutrustning vid Käppalaförbundets anläggning i Spisen

Käppalaförbundet bygger en ny byggnad för luktreningsutrustning vid vår anläggning i Spisen på nordvästra Lidingö.

Käppalaförbundet bygger en ny byggnad i anslutning till befintlig anläggning i Spisen. När den nya byggnaden är klar kommer anläggningens luktreningsutrustning att flytta dit.

Anledningen till bygget är att utrymmet i den befintliga anläggningen är trångt och därför har luktreningen behövt stängas av vid de tillfällen då förbundet har utfört underhållsarbeten i anläggningen, vilket har lett till lokal luktstörning. Med den nya byggnaden på plats kan luktreningen vara igång kontinuerligt, även i samband med underhållsarbeten.

Arbetet startar i april och ska enligt vår entreprenör inte ge upphov till några störningar. Hela bygget kommer att genomföras under drift och beräknas vara avslutat sommaren 2019.

Klicka på länken för att läsa mer om projektet.

Skärgård

Utökad verksamhet i Käppalaförbundet

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier