Käppalaverkets styrsystem uppgraderas

Nästan alla processer i Käppalaverket sköts av ett självstyrande styrsystem och är helt automatiserade. Nu börjar det befintliga styrsystemet att bli gammalt och måste bytas ut för att möta teknikutvecklingen och framtidssäkra driften av verket.

Käppalaverket har en hög grad av automation. Det betyder att ett självstyrande styrsystem på egen hand exempelvis kan starta, optimera och stoppa processer men också styra ventilation, värme och belysning. Hela styrningen av avloppsreningsverket sker med andra ord automatiskt, utan att människor till stor del behöver vara inblandade.

Bakgrund

Käppalaverkets nuvarande styrsystem har varit i drift sedan 1998, och många delar börjar bli omoderna. Det innebär vissa risker och begränsningar. Dels tillverkas inte hårdvaran längre, dels är det svårt och dyrt att hitta reservdelar. Det är också svårt att hitta rätt kompetens.

För att möta teknikutvecklingen och framtidssäkra driften av Käppalaverket har Käppalaförbundet därför beslutat att genomföra ett omfattande uppgraderingsarbete av styrsystemet. Såväl hårdvara som mjukvara kommer att bytas ut och få ny kod, viss kod kommer även att få nya funktioner. Hela styrsystemet kommer också att standardiseras och kommunikationen mellan de olika komponenterna kommer att förbättras, vilket bland annat skapar en ökad redundans i styrsystemet.

Uppgraderingen sker under drift, vilket betyder att reningsverket styrs precis som vanligt medan bytet pågår. Det ska inte innebära någon ökad risk för stopp eller driftstörning.

Tidplan

Styrsystemet uppgraderas i etapper:

  • Den första etappen genomfördes 2017 och innefattade bland annat uppgradering av styrsystemet för inloppspumpar och silhall.
  • Etapp två genomförs just nu och innefattar bland annat uppgradering av styrsystemet för större delen av reningsprocessen, från försedimentering och biologisk rening till sandfilter.
  • Den tredje och sista etappen kommer att genomföras under 2020. Då kommer bland annat styrsystemet för slambehandling och luftrening att uppgraderas.

Hela projektet är planerat att pågå till slutet av 2021.

Mer information

Följ projektet här på webbplatsen. Om du har frågor är du välkommen att mejla till kappala@kappala.se eller ringa vår växel på telefon 08-766 67 00.

Skärgård

Utökad verksamhet i Käppalaförbundet

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier