Industridoktorand till projekt om implementering av digitala tvillingar på avloppsreningsverk

Inom VA-branschen pågår flera forskningsprojekt på temat digitala tekniker. Nu söker IVL Svenska Miljöinstitutet en industridoktorand som ska arbeta med att implementera digitala tvillingar på avloppsreningsverk. Käppalaförbundet är en av aktörerna som ingår i projektet.

Nya digitala tekniker utvecklas snabbt och i VA-branschen blir det allt vanligare att tala i termer som Artificiell Intelligens, Big Data och Machine Learning. Det skapar möjlighet att skapa matematiska modeller som kan användas för till exempel processoptimering och utvärdering av reningsprocessens effektivitet. Hittills har de flesta projekt baserat sig på data från i förväg definierade och kalibrerade driftdata, men det finns egentligen inga tekniska hinder för att simulera processmodellerna online i realtid det vill säga skapa en digital tvilling av den verkliga processen.

Käppalaförbundet har vid två tidigare tillfällen deltagit i projekt med temat digital teknik: ammoniumåterkoppling på reningsverk och feldetektion och övervakning av reningsverk. Projekten har varit framgångsrika, men det finns behov av att följa upp flera obesvarade frågor från de båda projekten.

Därför söker nu IVL Svenska Miljöinstitutet en industridoktorand som är intresserad av hur realtidsmodeller kan användas inom industrin, samt bidra till att några av Sveriges största avloppsreningsverk blir mer resurseffektiva. Käppalaförbundet är en av medfinansiärerna till tjänsten.

Arbetsuppgifter och ansökan

Industridoktoranden kommer att vara anställd av IVL och bland annat arbeta med att implementera och utvärdera olika typer av processmodeller samt ge rekommendationer om vilka tillämpningar av modeller i realtid som bör prioriteras hos de deltagande reningsverken Stockholm Vatten och Avfall, Käppalaförbundet och Syvab.

Läs mer om tjänsten och ansök på IVL:s hemsida. Där hittar du också mer information om själva projektet.

Skärgård

Utökad verksamhet i Käppalaförbundet

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier