Industridoktorand till projekt om hållbar kolåtervinning från slam

Käppalaförbundet har tillsammans med andra avloppsreningsverk i Stockholmsregionen initierat ett projekt som ska ta fram hållbara processtekniska lösningar för kolåtervinning från slam. Nu söker man en industridoktorand som vill delta i projektet.

I Käppalaförbundets nya verksamhetstillstånd har förbundet fått hårdare krav på bland annat kväverening och behöver därför uppgradera den biologiska reningen, vilket bland annat medför att en extern kolkälla behöver tillsättas. Tyvärr är befintliga kolkällor ofta fossila, vilket har en negativ klimatpåverkan.

Därför har Käppalaförbundet, tillsammans med Stockholm Vatten och Avfall AB, Syvab, IVL Svenska Miljöinstitutet, SLU och KTH initierat ett projekt för att undersöka olika metoder för att producera kolkälla från avloppsreningsslam, som skulle kunna ersätta fossila produkter och därmed göra avloppsvattenreningen mer hållbar.

Industridoktorand till projektet

IVL Svenska Miljöinstitutet leder projektet och söker nu en industridoktorand som bland annat ska ta fram metodutveckling och processintegrering samt utföra hållbarhetsanalyser på de undersökta processerna, allt i nära samarbete med de tre VA-organisationerna i projektet.

Läs mer om tjänsten och ansök på IVL:s hemsida. Där hittar du också mer information om själva projektet.

Skärgård

Utökad verksamhet i Käppalaförbundet

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier