Helgarbete utmed Södra Kungsvägen den 1 september

Söndagen den 1 september kommer vår entreprenör att utföra arbeten vid vår nya rötkammare som byggs utmed Södra Kungsvägen.

Arbetet är en del i arbetet med att säkerställa en helt tät konstruktion av rötkammaren. Det är angeläget att rötkammaren tas i drift så snart som möjligt, därför genomförs visst arbete även på helgerna.

Enligt vår entreprenör kommer arbetet att hålla sig inom gällande bullerkrav. Arbetet kommer att pågå mellan 07.00 och 19.00.

Skärgård

Utökad verksamhet i Käppalaförbundet

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier