Bra resultat för skräpkampanj

Under perioden 2018-2020 genomför Käppalaförbundet en 3-årig informationskampanj. Kampanjen har som syfte att få invånarna i medlemskommunerna att inte spola ner skräp och fett i avloppet. Den tredje och avslutande delkampanjen om skräp genomfördes i mars 2019 med bra resultat.

Varför behövs en informationskampanj om skräp i avloppet? Skräp som spolas ner i avloppet orsakar problem. Både i hemmen, lokalt i medlemskommunernas avloppsledningsnät, i Käppalaförbundets avloppstunnel och på Käppalaverket där avloppsvattnet renas. Skräpet täpper till ledningar, fastnar i pumpar och annan mekanisk utrustning och orsakar onödiga kostnader. Varje vecka fastnar ungefär 17 ton skräp i rensgallren på Käppalaverket. Det är nästan 900 ton skräp varje år. Den mängden vill vi minska.

Den tredje delkampanjen om skräp genomfördes under perioden 11-31 mars 2019 och visades bland annat som trafikreklam, i lokalpressannonser, i form av digital annonsering och i inlägg på Facebook och Instagram. Många medlemskommuner hjälpte till att sprida budskapet i sina informationskanaler.

Person tar bort nagellack med hjälp av bomullstuss, foto.Bild från skäpkampanjen.

I anslutning till varje delkampanj genomförs en effektmätning*. Mätningen som genomfördes efter delkampanjen i mars 2019 gav följande resultat:

  • 55 % uppger att de har sett kampanjen
  • 84 % av de som har sett kampanjen anger att de har fått ett positivt intryck av avsändaren
  • 86 % av de som har sett kampanjen lämnar ett positivt omdöme om den
  • 63 % av de som har sett kampanjen upplever att kampanjen vänder sig till dem
  • 72 % av de som har sett kampanjen anger att kampanjen har lyckats uppmärksamma dem på hur de kan hjälpa till att minska mängden skräp i avloppsvattnet.

Av de som har svarat att de har sett någon informationskampanj från Käppalaförbundet under den senaste 3-årsperioden svarade:

  • 20 % att de har sökt mer information om rening av avloppsvatten
  • 43 % att de har fått ökad kunskap om vad som är OK och inte OK att spola ner i avloppet
  • 32 % att de har ändrat sitt beteende när det gäller vad de spolar ner i avloppet.

Kampanj om fett i avloppet startar i höst

Nu pågår planering av delkampanj 1 om fett i avloppet. Den kommer att genomföras hösten 2019.

* Effektmätningen genomfördes av undersökningsföretaget Ipsos i form av en webbpanel bestående av 600 personer i ålder 18-74 år bosatta i Käppalaförbundets medlemskommuner.

Skärgård

Utökad verksamhet i Käppalaförbundet

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier