Årsmagasin 2018

I vårt årsmagasin 2018 kan du bland annat läsa om följande aktuella frågor:

  • Från årsskiftet leds Käppalaförbundet av en ny styrelse och fullmäktige. På sid 4-7 listar vi samtliga ledamöter och ersättare. Här får du också veta lite mer om vår nya ordförande Daniel Källenfors.
  • Många stora investeringsprojekt pågår inom förbundet. Ett som börjar närma sig sitt slut är bygget av en anläggning för högflödesrening. Vad en sådan anläggning används till, hur den fungerar och hur bygget har framskridit kan du läsa om på sid 8-11.
  • Trots de stora investeringar som pågår och planeras väntas en relativt begränsad inverkan på den årsavgift som medlemskommunerna betalar till förbundet. Läs mer om detta på sid 18-21.
  • Rening av läkemedelsrester är ett område som vi får en del frågor om. Lär dig mer om läkemedelsrening i artikeln på sid 12-15 där vår nya produktionschef, Linda Åmand, berättar om hur förbundet arbetar med frågan.

Ladda ner årsmagasinet (pdf, öppnas i ny flik) här eller skicka ett mejl till kappala@kappala.se så skickar vi ett tryckt exemplar.

Skärgård

Utökad verksamhet i Käppalaförbundet

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier