Arbete vid den nya rötkammaren under sommaren

Med start i slutet av maj kommer vår entreprenör att utföra arbete vid den nya rötkammaren som byggs vid Käppalaverket. Arbetet kan tyvärr ge upphov till visst oljud i närområdet.

Arbetet med att bygga en tredje rötkammare vid Käppalaverket börjar närma sig sitt slut. Som ett led i arbetet med att säkerställa en tät konstruktion, kommer vår entreprenör att utföra vissa kompletterande åtgärder.

Arbetet startar den 28 maj och fortsätter utan uppehåll under sommaren till dess att det är klart, eftersom det är angeläget att rötkammaren kan tas i drift så snart som möjligt. Arbetet kommer att ske på vardagar mellan klockan 07.00 och 19.00.

Arbetet kan tyvärr ge upphov till visst oljud i närområdet. Vi beklagar den olägenhet som kan uppstå.

Marken vid rötkammaren kommer att återställas efter att arbetena är avslutade.

Läs mer om projektet på www.kappala.se/byggprojekt.

Skärgård

Utökad verksamhet i Käppalaförbundet

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier