Tvätta bilen på en biltvätt

Du ”fultvättar” väl inte bilen på gatan? Helgen den 21 – 22 april är det dags för stora biltvättarhelgen för att uppmärksamma vilken miljögärning det är att tvätta bilen på en biltvätt.

Genom att alltid välja biltvätten kan du på ett enkelt sätt göra en stor insats för vår miljö och vårt vatten. När du tvättar bilen lossnar flera miljöfarliga och svårnedbrytbara ämnen, såsom olja, giftiga tungmetaller och asfaltsrester. Dessa ämnen är skadliga både för människa och miljö. Därför är det viktigt att smutsvattnet från bilen tas om hand på rätt sätt, så dessa ämnen inte kommer ut i naturen.

Tvättar du bilen direkt på gatan, så kallad ”fultvätt”, rinner smutsvattnet, via dagvattenbrunnar, ofta orenat ut i våra vattendrag och påverkar miljön negativt.

Men tvättar du på en biltvätt eller i en gör-det-själv-hall kan smutsvattnet tas omhand i speciella reningssystem som separerar tungmetallerna och oljan från vattnet. Vattnet förs sedan till ett avloppsreningsverk, där det renas innan det släpps ut. Undvik också att avfetta bilen medan du köar till tvätten, all den smutsen rinner till gatubrunnen och ofta orenad ut i naturen.

Vår branschorganisation Svensk Vatten uppmärksammar årligen stora biltvättarhelgen för att få fler att tvätta bilen i en biltvätt istället för på gatan. Men självklart är det viktigt att du alltid tvättar rätt.

Svenskt Vatten beräknar att det finns 4 727 288 personbilar i trafik i Sverige och totalt tvättar vi svenskar bilen över 30 miljoner gånger per år. Hela 20 miljoner av dessa biltvättar sker enligt Svenskt Vatten direkt på gatan.

Skärgård

Utökad verksamhet i Käppalaförbundet

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier