Risk för luktstörning i Långängsstrand

Under vecka 46 kommer en av Långängsstrands dämningsluckor att testas i drift. Medan testet pågår finns det risk för lokal luktstörning vid anläggningen.

Under november kommer den nya utrustningen i Käppalaförbundets anläggning i Långängsstrand att testas i drift för att säkerställa funktionen. Vecka 46 (12-16 november) kommer en dämningslucka att testas. Medan testet pågår finns det ökad risk för luktstörning.

Dämningsluckans funktion är att dämma inkommande flöde till anläggningen. Vid testet kommer luckan att utsättas för full belastning genom att tunneln fylls med vatten. Det kan påverka ventilationen, eftersom luften i tunneln då inte kan styras till luftreningsanläggningarna, och det finns risk att lukt uppstår.

Testet kommer att utföras på dagtid under normal arbetstid och beräknas att pågå i två dagar.

Vid normaldrift ska det inte lukta från anläggningen.

Klicka på länken för att läsa mer om renoveringsarbetet i Långängsstrand.

Logotyp Käppalaverket 50 år

Käppalaverket 50 år

I år är det 50 år sedan Käppalaverket togs i drift för första gången. Det uppmärksammar vi med en faktaserie om verket. Häng med och lär dig mer om ett av Sveriges största avloppsreningsverk.
Käppalaverket 50 år

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier