Omfattande betonggjutning torsdagen den 12 juli

Torsdagen den 12 juli kommer ett omfattande betongarbete att genomföras på platsen där vår nya rötkammare byggs. Det är locket på rötkammaren som ska gjutas. Arbetet är planerat att pågå mellan 07.00 och 22.00, men kan dra ut på tiden då hela gjutningen måste genomföras vid samma tillfälle. Ett stort antal betongbilar kommer under dagen att trafikera området.

Arbetet med att bygga en tredje rötkammare vid Käppalaverket går framåt. Torsdagen den 12 juli planerar vår entreprenör NCC att gjuta locket till rötkammaren. Arbetet är planerat att pågå mellan klockan 07.00 och 22.00. När gjutningen väl har påbörjats måste den genomföras utan avbrott. Det innebär att om något moment drar ut på tiden, kommer arbetstiden att förlängas fram till dess att gjutningen är avslutad.

Ett stort antal betongbilar kommer under dagen att trafikera området. Vi beklagar den olägenhet som kan uppstå.

Byggarbeten pågår hela sommaren

Projektet kommer inte att ta semesterledigt. Arbete kommer att pågå under hela sommaren, både vid tunnelnedfarten och vid rötkammaren vid sidan av Södra Kungsvägen samt vid anläggningen för högflödesrening som håller på att byggas nere i Käppalaverket.

Läs mer om projektet på www.kappala.se/byggprojekt.

Logotyp Käppalaverket 50 år

Käppalaverket 50 år

I år är det 50 år sedan Käppalaverket togs i drift för första gången. Det uppmärksammar vi med en faktaserie om verket. Häng med och lär dig mer om ett av Sveriges största avloppsreningsverk.
Käppalaverket 50 år

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier