Lyckad informationskampanj om skräp

Under perioden 2018-2020 genomför Käppalaförbundet en 3-årig informationskampanj. Kampanjen har som syfte att få invånarna i medlemskommunerna att inte spola ner skräp och fett i avloppet. Den första delkampanjen av totalt sex handlade om skräp och genomfördes i mars med lyckat resultat.

Varför behövs en informationskampanj om skräp i avloppet? Skräp som spolas ner i avloppet orsakar problem. Både i hemmen, lokalt i medlemskommunernas avloppsledningsnät, i Käppalaförbundets avloppstunnel och på Käppalaverket där avloppsvattnet renas. Skräpet täpper till ledningar, fastnar i pumpar och annan mekanisk utrustning och orsakar onödiga kostnader. Varje vecka fastnar ungefär 17 ton skräp i rensgallren på Käppalaverket. Det är nästan 900 ton skräp varje år. Den mängden vill vi minska.

Informationskampanjen genomfördes under perioden 5 mars - 1 april och visades bland annat som trafikreklam, i lokalpressannonser, i form av digital annonsering och i inlägg på Facebook. Många medlemskommuner hjälpte till att sprida budskapet i sina informationskanaler.  

Kampanjbild dator

En av bilderna i informationskampanjen. Klicka på bilden för större format.

I anslutning till varje delkampanj kommer en effektmätning* att genomföras. Mätningen som genomfördes efter marskampanjen gav följande resultat:

  • 43 % uppger att de har sett kampanjen
  • 74 % av de som har sett kampanjen anger att de har fått ett positivt intryck av avsändaren
  • 79 % av de som har sett kampanjen lämnar ett positivt omdöme om den
  • 56 % av de som har sett kampanjen upplever att kampanjen vänder sig till dem
  • 66 % av de som har sett kampanjen anger att kampanjen har lyckats uppmärksamma dem på hur de kan hjälpa till att minska mängden skräp i avloppsvattnet

Av de som har svarat att de har sett någon informationskampanj från Käppalaförbundet under den senaste 3-årsperioden svarade:

  • 17 % att de har sökt mer information om rening av avloppsvatten
  • 38 % att de har fått ökad kunskap om vad som är OK och inte OK att spola ner i avloppet
  • 28 % att de har ändrat sitt beteende när det gäller vad de spolar ner i avloppet.

Nu pågår planering av delkampanj 2 om skräp som kommer att genomföras i höst.

* Effektmätningen genomfördes av undersökningsföretaget GfK i form av en webbpanel bestående av 600 personer i ålder 18-74 år bosatta i Käppalaförbundets medlemskommuner.

Logotyp Käppalaverket 50 år

Käppalaverket 50 år

I år är det 50 år sedan Käppalaverket togs i drift för första gången. Det uppmärksammar vi med en faktaserie om verket. Häng med och lär dig mer om ett av Sveriges största avloppsreningsverk.
Käppalaverket 50 år

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier