Ledningsutbytet i Hagängen avslutat

Utbytet av ledningar i Hagängen, Upplands Väsby, är klart. Ledningskapaciteten har förbättrats och den nya ledningen klarar ett dubbelt så högt flöde som den gamla.

Upplands Väsby kommun kopplar på delar av sitt avloppsvatten till Käppalaförbundets avloppstunnel vid Hagängen. På grund av att belastningen på avloppsnätet har ökat, har dock ledningarna i Hagängen blivit underdimensionerade.

Sedan juni 2017 har det därför pågått ett ledningsutbyte i Hagängen, där ledningarna har bytts ut mot en större modell för att klara det inkommande flödet. Även två brunnar har renoverats. 

Arbetet avslutades i mars 2018 och har skett under drift.

Logotyp Käppalaverket 50 år

Käppalaverket 50 år

I år är det 50 år sedan Käppalaverket togs i drift för första gången. Det uppmärksammar vi med en faktaserie om verket. Häng med och lär dig mer om ett av Sveriges största avloppsreningsverk.
Käppalaverket 50 år

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier