Kvälls- och helgarbete vid tunnelnedfarten utmed Södra Kungsvägen den 11-13 oktober

Den 11-12 oktober samt lördag den 13 oktober kommer vår entreprenör att utföra arbeten med att sätta dit stenburar, så kallade gabionburar, i tunnelnedfarten till vår nya rötkammare utmed Södra Kungsvägen. Arbetena är planerade att pågå kl. 7-22 vardagar och 9-22 på lördag.

Enligt vår entreprenör kommer arbetena att hålla sig inom gällande bullerkrav. Efter kl. 19 ska inga bullrande arbeten genomföras. Vi beklagar den olägenhet som kan uppstå.

Logotyp Käppalaverket 50 år

Käppalaverket 50 år

I år är det 50 år sedan Käppalaverket togs i drift för första gången. Det uppmärksammar vi med en faktaserie om verket. Häng med och lär dig mer om ett av Sveriges största avloppsreningsverk.
Käppalaverket 50 år

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier