Käppalaförbundet leder grupp som ska arbeta med läkemedelsrening och mikroplaster

Branschorganisationen Svenskt Vatten har startat en så kallad beställargrupp vars arbete finansieras av Naturvårdsverket. Gruppens arbete ska underlätta införandet av avancerad rening av läkemedelsrester och andra föroreningar på de svenska avloppsreningsverken samt bygga upp kunskap om mikroplaster.

Beställargruppen kommer att ledas av ett sekretariat på Svenskt Vatten. Erik Wall, chef för Käppalaförbundets process- och utvecklingsenhet, kommer att leda detta sekretariat.

Gruppens arbete ska:

  • Bidra till en kostnadseffektiv introduktion av tekniker för avancerad rening av läkemedelsrester och andra föroreningar.
  • Bidra till att bygga upp kunskap om var i dagens avloppsreningsverk som mikroplaster avskiljs och hur utsläpp av mikroplaster från avloppsvatten kan begränsas, samtidigt som mängden avskilda mikroplaster i slam kan minimeras på kostnadseffektiva sätt.
  • Bidra till att metoder, resultat och erfarenheter sprids och kan tillämpas vid upphandlingar, drift och skötsel i de svenska avloppsreningsverk som har behov av detta.
Logotyp Käppalaverket 50 år

Käppalaverket 50 år

I år är det 50 år sedan Käppalaverket togs i drift för första gången. Det uppmärksammar vi med en faktaserie om verket. Häng med och lär dig mer om ett av Sveriges största avloppsreningsverk.
Käppalaverket 50 år

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier