Fullskaleförsök med ändrad reningsprocess

Det nya verksamhetstillstånd som är på gång för Käppalaförbundet kommer bland annat att innebära skärpa utsläppsvillkor för fosfor, kväve och organiskt material. Käppalaverkets reningsprocess måste därför bli ännu effektivare än idag.

Med anledning av detta pågår just nu ett försök i fullskala i en av Käppalaverkets elva reningslinjer för att testa och utvärdera en förändrad reningsprocess.

Försöket pågår hela 2018

Fullskaleförsöket i linje 11 byggdes klart under 2017 och driftsattes i januari 2018. Försöket kommer att pågå hela året och en bit in på 2019. Därefter räknar förbundet med att ha svar på vad som krävs för att nå de kommande utsläppsvillkoren och hur exempelvis årstidsväxlingar och andra variationer eventuellt påverkar resultaten. När alla fakta är på plats fortsätter arbetet med att verifiera testerna och ta fram rätt processdesign.

Om allt fungerar som det är tänkt är planen att övriga tio reningslinjer därefter ska byggas om på samma sätt som linje 11.

Beprövad och ny teknik

Grundidén är att arbeta vidare med den reningsprocess Käppalaverket har idag och utveckla och komplettera den med beprövad och ny teknik – i en ny konfiguration. Det innebär bland annat att behålla dagens aktivslamprocess i den biologiska reningen utan att göra alltför stora ingrepp. Men också att hålla dörren öppen för ny resurseffektiv teknik som inte är tillgänglig idag, men som det forskas om och som kan bli aktuell att införa i framtiden.

Läs mer om fyra nya processer testas i linje 11

Logotyp Käppalaverket 50 år

Käppalaverket 50 år

I år är det 50 år sedan Käppalaverket togs i drift för första gången. Det uppmärksammar vi med en faktaserie om verket. Häng med och lär dig mer om ett av Sveriges största avloppsreningsverk.
Käppalaverket 50 år

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier