Bullrande arbeten vid Käppalaverket den 17-20 september

Under måndagen den 17 september och tisdagen den 18 september planerar vår entreprenör att ta ner den stora byggkranen vid området längs med Södra Kungsvägen där vår nya rötkammare byggs.

Under onsdagen den 19 september planerar entreprenören att dra upp och transportera bort spont från samma område. Borttransport av spont kan även förekomma under torsdagen den 20 september.

Under vecka 38, 17 - 21 september återfylls marken runt tunnelnedfarten vid området längs med Södra Kungsvägen.

Arbetena är planerade att pågå kl. 7-16.

De arbeten som pågår kommer tyvärr att ge upphov till oljud. Vi beklagar den olägenhet som kan uppstå.

Läs mer om projektet på www.kappala.se/byggprojekt

Skärgård

Utökad verksamhet i Käppalaförbundet

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier