Betonggjutning i reningsverket

Tisdagen den 13 februari kommer en betonggjutning att genomföras nere i Käppalaverket. Arbetet är planerat att pågå mellan klockan 07.00 och 19.00, men kan dra ut på tiden då hela gjutningen måste genomföras under samma tillfälle.

Käppalaförbundet bygger en anläggning för högflödesrening,  nere i själva reningsverket. Just nu pågår betonggjutningar i etapper och på tisdag den 13 februari är det dags för nästa omgång. Arbetet är planerat att pågå mellan klockan 07.00 och 19.00. När gjutningen väl har påbörjats, måste den genomföras utan avbrott. Det innebär att om något moment drar ut på tiden, kommer arbetstiden att förlängas fram till dess att gjutningen är avslutad.

Vår entreprenör kommer att göra vad de kan för att inga förseningar ska inträffa.  Arbetet ska enligt vår entreprenör inte innebära några störningar för närboende.

Klicka på länken för att läsa mer om projektet.

Logotyp Käppalaverket 50 år

Käppalaverket 50 år

I år är det 50 år sedan Käppalaverket togs i drift för första gången. Det uppmärksammar vi med en faktaserie om verket. Häng med och lär dig mer om ett av Sveriges största avloppsreningsverk.
Käppalaverket 50 år

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier