Årsredovisning och årsmagasin

Under 2017 renades 53 miljoner kubikmeter avloppsvatten i Käppalaverket. Dessutom levererades 4,2 normalkubikmeter fordonsgas till SL och cirka 29 000 ton slam producerades. Om detta och mycket mer kan du läsa i vår Årsredovisning 2017 och i vårt Årsmagasin 2017.

Vår årsredovisning har vi i år valt att enbart producera i pdf-format.
Du kan ladda ner den här (pdf, öppnas i ny flik).

I vårt nya Årsmagasin 2017 kan du i artikelform ta del av några av de frågor som vi har fokuserat på under 2017 och som fortsätter att vara aktuella även kommande år. Läs om:

  • Varför vi investerar så mycket i vår anläggning nu och ett antal år framöver.
  • Hur vi planerar att ändra vår reningsprocess för att kunna göra den ännu mer effektiv och uppfylla de betydligt strängare kraven som föreskrivs i det nya verksamhetstillståndet.
  • Arbetet som pågår för att förbättra dialogen och informationsutbytet med företrädare för våra medlemskommuner när det gäller investeringar och andra viktiga frågor.
  • Hur vår nya VD Andreas Thunberg ser på de utmaningar som Käppalaförbundet står inför.

 

Ladda ner årsmagasinet (pdf, öppnas i ny flik) här eller skicka ett mejl till kappala@kappala.se så skickar vi ett tryckt exemplar.

Logotyp Käppalaverket 50 år

Käppalaverket 50 år

I år är det 50 år sedan Käppalaverket togs i drift för första gången. Det uppmärksammar vi med en faktaserie om verket. Häng med och lär dig mer om ett av Sveriges största avloppsreningsverk.
Käppalaverket 50 år

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier