Arbete vid tunnelnedfarten fredag den 24 augusti

Entreprenören för vårt pågående byggprojekt vid Käppalaverket kommer att utföra arbete vid tunnelnedfarten längs med Södra Kungsvägen fredagen den 24 augusti. Arbetet är planerat att pågå mellan klockan 11.00 och 21.00.

Arbetet som ska utföras är nedmontering av balkar samt utlastning av dessa. Arbetet kommer att pågå fram till klockan 21.00 fredagen den 24 augusti. Visst arbete kan eventuellt förekomma under morgonen och förmiddagen lördagen den 25 augusti.

Enligt vår entreprenör kommer arbetet inte att ge upphov till några störningar och hålla sig inom gällande bullerkrav.

Läs mer om projektet på www.kappala.se/byggprojekt

Logotyp Käppalaverket 50 år

Käppalaverket 50 år

I år är det 50 år sedan Käppalaverket togs i drift för första gången. Det uppmärksammar vi med en faktaserie om verket. Häng med och lär dig mer om ett av Sveriges största avloppsreningsverk.
Käppalaverket 50 år

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier