Antuna pumpstation renoverad till toppskick

Helrenoveringen av Käppalaförbundets pumpstation i Antuna, Upplands Väsby, är avslutad. Efter en renoveringsperiod på ungefär två år är anläggningen nu i toppskick. Invändigt har bland annat all teknisk utrustning bytts ut. Utvändigt har barkfiltret för luftrening renoverats och fasaden förnyats.

Under 2012 – 2013 genomförde Käppalaförbundet en inventering av samtliga anläggningar längs med förbundets avloppstunnel som sträcker sig från Arlanda ner till Käppalaverket på Lidingö. Inventeringen visade att pumpstationen i Antuna, som byggdes på 1960-talet, var sliten och i behov av modernisering. I Antuna pumpstation pumpas avloppsvatten, som kommer från kommunerna Sigtuna, Upplands-Väsby och Upplands-Bro, upp till en ny nivå i tunnelsystemet.

Renoveringen startade i augusti 2016 och avslutades under sommaren 2018. Invändigt har all teknisk utrustning bytts ut och vissa tekniska funktioner uppgraderats och moderniserats. Anslutningen mellan förbundets avloppstunnel och pumpstationen har byggts om så att det blir lättare att flödesutjämna vid höga flöden.

Även luftreningsanläggningen har uppgraderats och effektiviserats och energiförbrukningen har setts över. För luftrening används ett barkfilter. Under våren 2017 renoverades filtret och barken byttes ut.

Utvändigt har fasaden förnyats och målats om och en större vändplan har anlagts. Ett stängsel har även satts upp runt hela anläggningen.

Antuna pumpstation

Käppalaförbundets nyrenoverade pumpstation i Antuna. I förgrunden syns barkfiltret genom vilket tunnelluften renas. (Klicka på bilden för större format).

Logotyp Käppalaverket 50 år

Käppalaverket 50 år

I år är det 50 år sedan Käppalaverket togs i drift för första gången. Det uppmärksammar vi med en faktaserie om verket. Häng med och lär dig mer om ett av Sveriges största avloppsreningsverk.
Käppalaverket 50 år

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier