Vattnets värde uppmärksammas på Världsvattendagen

Den 22 mars är det Världsvattendagen, en dag där lokala och globala vattenutmaningar uppmärksammas. I år lägger vår branschorganisation, Svenskt Vatten, fokus på vattnets värde genom att uppmana kommuner och andra aktörer att kranvattenmärka möten och events.

Många i Sverige tar rent och friskt kranvatten för givet, men fler måste förstå hur viktigt det är att vi tar hand om vattnet nu om vi ska ha tillgång till samma kvalitet i framtiden.

Branschorganisationen Svenskt Vatten uppmärksammar årligen världsvattendagen den 22 mars på olika sätt. I år vill organisationen uppmärksamma vattnets värde genom en kranvattenmärkning. Målet är att såväl kommuner som andra aktörer ska kranvattenmärka sina verksamheter, event och konferenser och på så sätt bidra till att fler får upp ögonen för hur viktigt och dyrbart vårt kranvatten är.

Läs mer om Kranvattenmärkningen på Svenskt Vattens hemsida.

Världsvattendagen är en dag antagen av FN med syfte att lyfta fram vattenfrågor i alla dess former och påvisa hur viktigt vatten är för mänskligheten. Det globala temat för årets världsvattendag är ”Vatten och spillvatten”, där man vill betona att avloppsvattnet är en värdefull resurs i en cirkulär ekonomi samt markera det nära sambandet mellan vatten och spillvatten i en hållbar utveckling.

Klicka på länken för att läsa mer om Världsvattendagens globala tema. Informationen är på engelska.

Skärgård

Utökad verksamhet i Käppalaförbundet

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier